Cộng đồng các nhà giáo dục Việt Nam thế kỷ 21 có năng lực số

Nơi các thành viên kết nối, học tập, chia sẻ và hỗ trợ để xây dựng tầm nhìn, mục tiêu và kỹ năng số, nhằm cung cấp cho người học những trải nghiệm học hiệu quả với sự hỗ trợ của các nền tảng học tập trực tuyến, đáp ứng các yêu cầu về đánh giá và đo lường kỹ năng số của một nền kinh tế số, một xã hội số công bằng và hoà nhập.

pexels-diva-plavalaguna-6146693
Scroll to Top