Tài nguyên giáo dục mở

Tài nguyên giáo dục mở là kho tài liệu hỗ trợ công tác giảng dạy hoặc học tập được lưu trữ và tiếp cận công khai cho cộng đồng hoặc đã được phát hành theo giấy phép. Tài nguyên này có thể bao gồm bất kỳ tài liệu học tập, các khoá học, video trực tuyến hoặc các công cụ để hỗ trợ việc tiếp cận kiến thức. 

Quyền lợi

5 đặc điểm riêng có của nguồn tài nguyên mở

Nguồn tài nguyên mở cho phép các đối tượng quan tâm sử dụng miễn phí cho nhiều mục đích khác nhau.  5 đặc điểm riêng có của nguồn tài nguyên mở là cho phép người sử dụng các quyền quan trọng sau:

Giữ nguyên

Quyền lưu trữ và kiểm soát các bản sao của nội dung

Tái sử dụng

Quyền sử dụng nội dung theo nhiều cách (ví dụ trong lớp học, trong nhóm học tập, trên trang web…)

Sửa đổi

Quyền điều chỉnh hoặc sửa đổi nội dung

Phối lại

Quyền kết hợp nội dung gốc hoặc nội dung đã sửa đổi với nội dung mở khác để tạo ra nội dung mới

Phân phối lại

Quyền chia sẻ các bản sao của nội dung gốc, các bản sửa đổi hoặc các bạn đã được phối lại.

Đối tượng hưởng lợi

Đối tượng hưởng lợi của tài nguyên mở bao gồm giáo viên, học sinh/sinh viên, phụ huynh/người bảo trợ, cán bộ nhà trường, cán bộ quản lý/ra chính sách giáo dục, các nhà thiết kế khoá học, các đơn vị/tổ chức trong cộng đồng v.v

pexels-diva-plavalaguna-6146693

Vì xây dựng một nguồn tài nguyên mở đa dạng và chất lượng

Mục tiêu của Eduportal Vietnam là góp phần xây dựng một nguồn tài nguyên mở đa dạng và chất lượng phục vụ nhu cầu giáo dục của nhiều các đối tượng quan tâm tới nâng cao chất lượng dạy và học ở các nhà trường. Tài nguyên mở Eduportal sẽ là nơi người sử dụng tiếp cận được với những tài liệu, kiến thức và thông tin được cập nhật thường xuyên bởi đội ngũ những người nghiên cứu và thực hành giáo dục tại Việt Nam và nước ngoài. 

Và để thực hiện được mục tiêu này, Dự án Eduportal Vietnam cần sự chung tay và đồng hành từ nhiều cá nhân và tổ chức trong cộng đồng. Hãy liên hệ với chúng tôi để quá trình triển khai được hiệu quả nhất!

Scroll to Top