Hội thảo

chuỗi Hội thảo nâng cao năng lực số trong năm học 2022-2023

MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG (Bài học kinh nghiệm từ Mỹ)

Quá trình chuyển đổi số trong quản lý và trong công tác dạy học ở nhiều nước như Mỹ đã được chứng minh mang lại hiệu quả rõ ràng mà học sinh chính là đối tượng được hưởng lợi nhiều nhất. Vậy chuyển đổi số là gì? Cách thức và Vì sao cần chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy ? (3 câu hỏi quan trọng)

THIẾT KẾ PHỔ QUÁT VÀ NỀN TẢNG QUẢN LÝ DẠY HỌC

Thiết kế Phổ quát là là một phương pháp giảng dạy phù hợp với nhu cầu và khả năng của tất cả người học và loại bỏ những rào cản không cần thiết trong quá trình học tập. Điều này có nghĩa là phát triển một môi trường học tập linh hoạt trong đó kiến thức được trình bày theo nhiều cách,…

Học sinh – sinh viên và kiến thức về công dân số

Những năm gần đây và đặc biệt trong những năm tới, thế giới đang có xu hướng vận hành một xã hội nơi mọi người được kết nối để học tập và làm việc trên không gian số nhiều hơn và như vậy, việc nhận thức được trách nhiệm và có những kiến thức cốt lõi về công dân số là vô cùng quan trọng.

Scroll to Top