GIới thiệu về dự án eduportal Vietnam

Sứ mệnh và Mục tiêu

  • Eduportal Việt Nam là dự án phi lợi nhuận, cam kết hợp tác cùng các cá nhân và tổ chức giáo dục ở các cấp mẫu giáo, phổ thông và đại học của Việt Nam đồng hành xây dựng môi trường làm việc và học tập an toàn, tích cực và chuyên nghiệp ứng phó linh hoạt với những biến động của kinh tế và xã hội, cũng như những yêu cầu về đánh giá và đo lường kỹ năng số của một nền kinh tế số, một xã hội số công bằng và hoà nhập.
  • EduPortal Vietnam trở thành đơn vị số 1 trong việc tư vấn chính sách và lộ trình thực hiện, đào tạo, đánh giá công tác dạy học theo hình thức Học tập Kết hợp  cho Bộ Giáo Dục và Sở Giáo Dục (cấp quốc gia) và các đơn vị trường học công và tư (địa phương) với kinh nghiệm chuyên môn và thực tiễn từ giáo dục phổ thông Mỹ và sự linh hoạt cao phù hợp với bối cảnh Việt Nam. 
  • Giải pháp của EduPortal Việt Nam là cung cấp hệ thống các khóa đào tạo cơ bản và chuyên sâu (Trực tuyến và Kết hợp) nhằm nâng cao năng lực số trong quản lý và giảng dạy; thiết kế và khai thác nguồn tài nguyên mở cho giáo viên, nhân viên, lãnh đạo nhà trường và các tổ chức giáo dục; đồng thời đồng kiến tạo một cồng đồng các nhà giáo dục Việt Nam thế kỷ 21 có mục tiêu, tầm nhìn và năng lực số.

Tầm nhìn

Giá trị cốt lõi

  • Chuyên nghiệp và đột phá dựa trên năng lực số;

  • Khác biệt hóa dựa trên văn hóa bản địa;

  • Bền vững dựa trên nguồn lực của các cá nhân/tổ chức giáo dục trong nước và quốc tế.

Các hoạt động của dự án

Cung cấp các khoá học số hoá

- Các khóa đào tạo cơ bản trên nền tảng MOOCs (10+ chủ đề cơ bản về phát triển kỹ năng quản lý và làm việc cho lãnh đạo nhà trường và đội ngũ cán bộ giảng dạy và nhân viên)
- Các khóa đào tạo chuyên sâu về chủ đề Học tập kết hợp (Blended learning)

Tư vấn chính sách và quản lý

- Kế hoạch chuyển đổi số trong các trường học
- Giám sát đánh giá độc lập lộ trình chuyển đổi số

Xuất bản Sách

- Tư vấn, hỗ trợ xuất bản, và phân phối sách cho các tác giả là các nhà giáo dục và các đối tượng quan tâm khác. 
- Mở rộng tương tác giấy và trên nền tảng trực tuyến

Các hoạt động cộng đồng

- Hội thảo 
- Study tour 
- Giới thiệu sách và tặng sách
- Tài nguyên mở

Các khoá học

Khóa học Cơ bản

Chúng tôi cung cấp 10 khóa học cơ bản đa dạng chủ đề công dân số, học đường, bảo vệ trẻ em, đạo đức nghề nghiệp nơi công sở, thiết kế phổ quát và hệ thống quản lý học tập, phòng tránh căng thẳng và tự tử ở học sinh, quy trình quản trị truyền thông trong trường học dựa trên quyền trẻ em, tự đọc – tự học, phương pháp thiết kế hoạt động trải nghiệp và hướng nghiệp, chuyển đổi sang dạy học trực tuyến và kết hợp – những điều cơ bản giáo viên cần biết.

Xin liên hệ dự án để biết thêm chi tiết về các khoá học!

Khóa học Chuyên sâu

Dự án cung cấp khóa học chuyên sâu có tên ” Dạy học Kết hợp: Tư duy năng lực số từ thiết kế, tổ chức và đánh giá”. Sau khóa học, học viên có thể:

    Nhận biết các điểm yếu, hạn chế cần bổ sung trong việc dạy và học Trực tuyến kết  hợp, tăng khả năng cạnh tranh, ứng phó với các biến động của ngành giáo dục trong tương lai (như dịch bệnh COVID-19, suy giảm kinh tế, phát triển công nghệ v.v)

    Vận dụng sáng tạo khi thiết kế, tổ chức các học tập Trực tuyến và Kết hợp

    Tối ưu hóa nguồn lực trong giảng dạy và quản lý lớp học, trường học

    Lên kế hoạch và giám sát quá trình thực hiện công tác dạy học Kết hợp tại đơn vị công tác…

Đối tác đồng hành

Scroll to Top