giới thiệu

chủ dự án

Tiến sỹ Nguyễn Thị Kiều Vân, chủ dự án EduPortal Vietnam, là chuyên viên phân tích chính sách/ chương trình, là giáo viên, và là nhà tư vấn giáo dục bậc Mẫu giáo và Phổ thông. 

TS Nguyễn Thị Kiều Vân nhận bằng Thạc sỹ ngành Dạy – Học, bằng Tiến sỹ Lãnh đạo và Phân tích Chính sách Giáo dục bậc Mẫu giáo và Phổ thông từ Đại học Missouri, Mỹ. Trong quá trình hoàn thành các chương trình nghiên cứu và sau khi tốt nghiệp, TS Nguyễn Thị Kiều Vân làm việc ở nhiều vị trí khác nhau (trợ lý nghiên cứu, giám đốc dự án, điều phối viên, giáo viên) tại khoa Lãnh đạo và Phân tích Chính sách, khoa Học tập, Giảng dạy và Chương trình, Trường phổ thông trực tuyến Mizzou Academy thuộc Đại Học Missouri và Trường phổ thông liên cấp tư thục Lab Schools thuộc Đại học Chicago. Hiện tại, TS Nguyễn Thị Kiêu Vân là chuyên viên phân tích chương trình cho khối Mẫu giáo và Tiểu học (PreK-5) của một học khu tại thành phố San Jose, bang California, Mỹ.

Kinh nghiệm chuyên môn:

  • Phân tích, đánh giá, và tư vấn cao nâng năng lực lãnh đạo của một đơn vị giáo dục
  • Phân tích, đánh giá, và tư vấn nâng cao năng lực tài nguyên học tập của một đơn vị giáo dục
  • Phân tích, đánh giá, và tư vấn nâng cao năng lực học tập của một đơn vị giáo dục
  • Tư vấn chính sách, tập huấn thiết kế và tổ chức dạy theo hình thức Học tập Kết hợp (Blended Learning) cho giáo viên nhà trường các cấp
  • Phân tích, đánh giá, và tư vấn nâng cao chất lượng thiết kế bài giảng và môn học (hình thức trực tuyến, trực tiếp, và kết hợp)
  • Tư vấn chính sách liên quan tới chuyển đổi số cho các đơn vị giáo dục (quản lý và giảng dạy)
  • Đào tạo giáo viên và lãnh đạo nhà trường về những nội dung kiến thức và kỹ năng cơ bản và thiết yếu để xây dựng môi trường làm việc và học tập an toàn và tích cực cho mọi thành viên trong cộng đồng nhà trường như Đạo đức nơi công sở; Phát hiện và báo cáo về lạm dụng học sinh; Ngăn ngừa quấy rối và phân biệt đối xử; Bảo vệ thanh thiếu niên; An toàn trường lớp v.v
  • Tư vấn và hỗ trợ quá trình kiểm toán cho các đơn vị giáo dục

 

Ngoài ra, với mong muốn được chia sẻ nhiều hơn những hiểu biết và kinh nghiệm của mình cho cộng đồng học tập, năm 2022, TS Nguyễn Thị Kiều Vân xuất bản cuốn sách có tên “Thiết kế và tổ chức dạy học Kết hợp. Bài học kinh nghiệm từ giáo dục Mỹ” (A Practical Guide to K-12 Blended Teaching). Cuốn sách được viết cho nhiều đối tượng độc giả gồm nhà trường, giáo viên, các cá nhân và tổ chức quan tâm tới giáo dục phổ thông (K-12) và đại học ở Việt Nam. Cuốn sách cũng nằm trong chiến lược phát triển của EduPortal Vietnam nhằm cung cấp các khoá đào tạo về Dạy học theo hình thức Học tập Kết hợp (Blended learning) chất lượng cao cho các đơn vị giáo dục ở Việt Nam. Cũng với nhiều khoá đào tạo nâng cao năng lực quản lý và giảng dạy số, EduPortal đang nỗ lực mạnh mẽ cùng các cá nhân và các đơn vị giáo dục đối tác thúc đẩy sự chuyển đổi số giáo dục Việt Nam tích cực ở trong thời gian tới.

Nguyễn Thị Kiều Vân
Tiến sỹ Lãnh đạo và Phân tích Chính sách Giáo dục bậc Mẫu giáo và Phổ thông, Đại học Missouri, Mỹ
Scroll to Top