Các khóa đào tạo

An ninh và an toàn cho học sinh

“Trường học của chúng ta phải là nơi an toàn – an toàn để học, an toàn để là chính mình và an toàn trước bạo tàn.” Trích thư từ Chủ tịch Công đoàn Giáo viên và Nhân viên bang California, Mỹ. Đó là một nhận định, một mong ước cho một điều tưởng như

Đọc thêm »

Mẫu thiết kế mô hình luân phiên cả lớp

Tải xuống Để tìm hiểu thêm các dạng đánh giá học sinh, xin tham khảo nội dung cuốn sách Thiết kế và tổ chức dạy học Trực tuyến và Trực tiếp. Bài học nâng cao năng lực số từ giáo dục Mỹ của tác giả TS Nguyễn Thị Kiều Vân. Tìm hiểu ngay

Đọc thêm »
Các khóa đào tạo

KHÓA ĐÀO TẠO “CHÍNH SÁCH BẢO VỆ TRẺ EM TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM XÃ HỘI, TRẠI HÈ” TẠI HÀ NỘI, NHA TRANG & TP.HỒ CHÍ MINH THÁNG 4/2023

Quá trình chuyển đổi số trong quản lý và trong công tác dạy học ở nhiều nước như Mỹ đã được chứng minh mang lại hiệu quả rõ ràng mà học sinh chính là đối tượng được hưởng lợi nhiều nhất. Vậy chuyển đổi số là gì? Cách thức và Vì sao cần chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy ? (3 câu hỏi quan trọng)

Đọc thêm »
Các khóa đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN “ỨNG DỤNG SỐ VÀ AN TOÀN SỐ TRONG DẠY HỌC KẾT HỢP”

Quá trình chuyển đổi số trong quản lý và trong công tác dạy học ở nhiều nước như Mỹ đã được chứng minh mang lại hiệu quả rõ ràng mà học sinh chính là đối tượng được hưởng lợi nhiều nhất. Vậy chuyển đổi số là gì? Cách thức và Vì sao cần chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy ? (3 câu hỏi quan trọng)

Đọc thêm »
Chuỗi hội thảo

MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG (Bài học kinh nghiệm từ Mỹ)

Quá trình chuyển đổi số trong quản lý và trong công tác dạy học ở nhiều nước như Mỹ đã được chứng minh mang lại hiệu quả rõ ràng mà học sinh chính là đối tượng được hưởng lợi nhiều nhất. Vậy chuyển đổi số là gì? Cách thức và Vì sao cần chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy ? (3 câu hỏi quan trọng)

Đọc thêm »
Chuỗi hội thảo

THIẾT KẾ PHỔ QUÁT VÀ NỀN TẢNG QUẢN LÝ DẠY HỌC

Thiết kế Phổ quát là là một phương pháp giảng dạy phù hợp với nhu cầu và khả năng của tất cả người học và loại bỏ những rào cản không cần thiết trong quá trình học tập. Điều này có nghĩa là phát triển một môi trường học tập linh hoạt trong đó kiến thức được trình bày theo nhiều cách,…

Đọc thêm »

An ninh và an toàn cho học sinh

“Trường học của chúng ta phải là nơi an toàn – an toàn để học, an toàn để là chính mình và an toàn trước …

Read More →

Mẫu thiết kế mô hình luân phiên cả lớp

Tải xuống Để tìm hiểu thêm các dạng đánh giá học sinh, xin tham khảo nội dung cuốn sách Thiết kế và tổ chức dạy …

Read More →

KHÓA ĐÀO TẠO “CHÍNH SÁCH BẢO VỆ TRẺ EM TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM XÃ HỘI, TRẠI HÈ” TẠI HÀ NỘI, NHA TRANG & TP.HỒ CHÍ MINH THÁNG 4/2023

Quá trình chuyển đổi số trong quản lý và trong công tác dạy học ở nhiều nước như Mỹ đã được chứng minh mang lại hiệu quả rõ ràng mà học sinh chính là đối tượng được hưởng lợi nhiều nhất. Vậy chuyển đổi số là gì? Cách thức và Vì sao cần chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy ? (3 câu hỏi quan trọng)

Read More →

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN “ỨNG DỤNG SỐ VÀ AN TOÀN SỐ TRONG DẠY HỌC KẾT HỢP”

Quá trình chuyển đổi số trong quản lý và trong công tác dạy học ở nhiều nước như Mỹ đã được chứng minh mang lại hiệu quả rõ ràng mà học sinh chính là đối tượng được hưởng lợi nhiều nhất. Vậy chuyển đổi số là gì? Cách thức và Vì sao cần chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy ? (3 câu hỏi quan trọng)

Read More →

MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG (Bài học kinh nghiệm từ Mỹ)

Quá trình chuyển đổi số trong quản lý và trong công tác dạy học ở nhiều nước như Mỹ đã được chứng minh mang lại hiệu quả rõ ràng mà học sinh chính là đối tượng được hưởng lợi nhiều nhất. Vậy chuyển đổi số là gì? Cách thức và Vì sao cần chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy ? (3 câu hỏi quan trọng)

Read More →

THIẾT KẾ PHỔ QUÁT VÀ NỀN TẢNG QUẢN LÝ DẠY HỌC

Thiết kế Phổ quát là là một phương pháp giảng dạy phù hợp với nhu cầu và khả năng của tất cả người học và loại bỏ những rào cản không cần thiết trong quá trình học tập. Điều này có nghĩa là phát triển một môi trường học tập linh hoạt trong đó kiến thức được trình bày theo nhiều cách,…

Read More →
Scroll to Top