Học tập Kết hợp: Tư duy năng lực số từ thiết kế tới tổ chức và đánh giá dạy và học

Sau khóa học, học viên có thể

  • Nhận biết cái khái niệm và thành tố cấu thành dạy học Kết hợp. Tìm các điểm yếu, hạn chế cần bổ sung trong dạy và học của giáo viên cũng như tổ chức để tăng khả năng cạnh tranh và ứng phó với các biến động của ngành giáo dục trong tương lai (như dịch covid, suy giảm kinh tế, phát triển công nghệ… )
  • Vận dụng và sáng tạo trong việc thiết kế và tổ chức các lớp học Kết hợp. Lộ trình và tối ưu hóa nguồn lực trong giảng dạy và quản lý lớp học, trường học 
  • Lên kế hoạch và giám sát quá trình thực hiện công tác dạy học Kết hợp tại đơn vị đang công tác
  • Trở thành giáo viên/cán bộ quản lý nòng cốt trong công tác dạy học Kết hợp tại đơn vị/ địa phương

và nhận:

  • Chứng chỉ hoàn thành khóa học của EduPortal Vietnam 
  • Tài liệu hỗ trợ chuyên môn

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top