Học tập Kết hợp: Tư duy năng lực số từ thiết kế tới tổ chức và đánh giá dạy và học

Sau khóa học, học viên có thể Nhận biết cái khái niệm và thành tố cấu thành dạy học Kết hợp. Tìm các điểm yếu, hạn chế cần bổ sung trong dạy và học của giáo viên cũng như tổ chức để tăng khả năng cạnh tranh và ứng phó với các biến động của ngành …

Học tập Kết hợp: Tư duy năng lực số từ thiết kế tới tổ chức và đánh giá dạy và học Read More »