Mẫu thiết kế mô hình luân phiên theo trạm

Để tìm hiểu thêm các dạng đánh giá học sinh, xin tham khảo nội dung cuốn sách Thiết kế và tổ chức dạy học Trực tuyến và Trực tiếp. Bài học nâng cao năng lực số từ giáo dục Mỹ của tác giả TS Nguyễn Thị Kiều Vân.

Scroll to Top