STUDY TOUR​ - Thúc đẩy hoạt động cộng đồng sáng tạo, đổi mới trong chuyển đổi số giáo dục

Study Tour EPV là chương trình được thiết kế linh hoạt theo từng chuyên đề với trải nghiệm học tập đa chiều, mở rộng không gian và tư duy học tập của người tham gia (kết hợp trực tuyến và trực tiếp).

Nội dung chương trình

Chương trình hứa hẹn mang đến trải nghiệm chuyên nghiệp cho người tham gia.

Tọa đàm theo chủ đề

Trao đổi/giao lưu/chia sẻ lộ trình chuyển đổi số trong giáo dục kết hợp - gia tăng bài học kinh nghiệm cho cộng đồng

Kết hợp tham quan mô hình

Thăm quan tìm hiểu về một số mô hình chuyển đổi số ở các cấp học tại Việt Nam

Thực tập ngắn ngày

Thực tập ngắn ngày tại cơ sở giáo dục để gia tăng trải nghiệm học tập kết hợp

Scroll to Top