Xuất bản sách

Nếu bạn có một bản thảo, hãy để Eduportal Vietnam tư vấn và hỗ trợ bạn hoàn thiện cuốn sách đầu tay. Nếu bạn đã có kinh nghiệm viết và xuất bản sách trước đó, Team EduPortal Vietnam sẽ giúp bạn có được những trải nghiệm tốt hơn trong quá trình hoàn thiện và xuất bản sách. Dự án EduPortal Vietnam cũng sẽ hỗ trợ phân phối sách giúp nhiều cá nhân và tổ chức quan tâm có cơ hội tiếp cận nội dung sách của bạn. 

Bạn sẽ được:

Tư vấn, hỗ trợ xuất bản, và phân phối sách cho các tác giả là các nhà giáo dục

Xác định nguồn tài nguyên khi bạn bắt đầu nghĩ về cuốn sách trong tương lại. Bạn đang sở hữu

Chuyên môn; Kỹ năng viết (sách hay MXH); Cộng đồng độc giả (on/off), số lượng; Các kỹ năng biểu đạt khác (chụp ảnh/làm phim/vẽ/chơi nhạc….); Tài chính

Ra quyết định

Ủy thác/bán bản quyền cho NXB; Đồng phát hành; Tự phát hành;

Hành trình từ ý tưởng tới giá sách

Ý tưởng và thể loại sách; Thu thập tư liệu; Khung nội dung viết sách; Bản thảo sách n lần; Làm việc với NXB ký hợp đồng; Biên tập và thiết kế sách; Truyền thông và phân phối sách;

pexels-diva-plavalaguna-6146693
Bạn sẽ được:

Mở rộng tương tác giấy và trên nền tảng trực tuyến

Sách là không chỉ là di sản cuộc đời của mỗi tác giả, mà sách còn mang nhiều ý nghĩa, góp phần thay đổi và làm cho thế giới này tốt đẹp hơn cho tất cả chúng ta theo nhiều cách khác nhau. Mọi người thường không biết mình muốn và có khả năng trở thành một tác giả.  Chính vì vậy, EduPortal Vietnam mong muốn được kết nối, động viên, và hỗ trợ những cá nhân quan tâm tới việc chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm, chuyên môn thuộc nhiều ngành nghề và lĩnh vực khác nhau trên hành trình xuất bản những cuốn sách.

Hãy liên hệ với EduPortal Vietnam, ngay ngày hôm nay! 

Scroll to Top