GIỚI THIỆU sách và Đặt sách

Đọc thử tại đây Đọc thử tại đây THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN Cú pháp: Họ và tên + (tên gói sách) + số điện thoại Ví dụ: Le Thu Ha + B1 + 0976845766 Chủ tài khoản: Trung tâm trẻ em và phát triển Số tài khoản: 19038213692011 Tại: Ngân hàng Kĩ Thương Việt Nam …

GIỚI THIỆU sách và Đặt sách Read More »