Mẫu đề cương môn học

Năm học 2021-2022 

 Thông tin giáo viên

Giáo viên

Tên

Văn phòng

  Số phòng

Giờ có mặt trên văn phòng

Khoảng thời gian cụ thể trong tuần 

Điện thoại

Số điện thoại

Địa chỉ thư điện tử

Địa chỉ email 

Thông tin khoá học

Tên môn học

Tên môn học

Mã môn học 

Mã môn học 

Số tín chỉ/ số tiết mỗi tuần

Số tín chỉ/ số tiết mỗi tuần

Kỳ học/năm học 

Kỳ học/năm học 

Hình thức học 

Kết hợp 

Gặp mặt: Ngày và địa điểm 

Trực tuyến: Canvas

 

Miêu tả khoá/môn học 

Mô tả môn học và thông tin các môn học cần được hoàn thành trước khi tham gia 

Mục tiêu môn học 

Mục tiêu 1

Mục tiêu 2

Mục tiêu 3

Lịch trình môn học 

(Theo tuần/theo đơn vị bài…)

Sách yêu cầu

Giáo trình 1

 Tài liệu tham khảo 1, 2

Đồ dùng học tập bổ trợ 

Ví dụ: 

Máy tính có camera kết nối internet

Tai nghe 

 

Những yêu cầu cho khoá/môn học 

Yêu cầu được liệt kê và  ghi rõ ở đây 

Bài nộp muộn/bài bổ sung/Nhận được điểm cộng 

Liệt kê rõ quy định/ hạn nộp ở đây 

Đánh giá và Chấm điểm 

Thêm các quy định đánh giá và chấm điểm của bạn tại đây. Một ví dụ được đưa ra trong bảng bên dưới.   

Đánh giá chung

Điểm tích lũy tương ứng

A

90-100

B

80-89

C

70-79

D

60-69

F

59 or below

 

Dạng bài đánh giá 

Số phần trăm đánh giá

Bài thuyết trình 

10%

Hoàn thành quiz và Bài tập cá nhân

30%

Bài tập nhóm

30%

Thảo luận trực tuyến

10%

Dự án cuối kỳ

20%

Tổng

100%

 

Tính trung thực trong học thuật 

Đạo văn và gian lận dưới bất kỳ hình thức nào trong bài kiểm tra, thì học sinh sẽ nhận  điểm “F” cho bài tập đó (và có thể, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của trường hợp, dẫn đến điểm “F” cho toàn bộ khóa học) và có thể mời  đến Văn phòng Hạnh kiểm để có thêm hành động. Xin xem thêm thông tin về yêu cầu và mong đợi về tính trung thực/tính liêm chính trong học thuật tại đây https://academicintegrity.org/resources/educational-resources. Đối với khóa học này, tôi sẽ giả định rằng bạn sẽ tuân thủ và sẽ duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về tính liêm chính trong học tập. Nói cách khác, đừng lừa dối bằng cách đưa câu trả lời hộ người khác hoặc cũng như không nhận câu trả lời từ bất kỳ ai khác, ghi nhận và tôn trọng bản quyền trí tuệ của người khác.  Tôi cũng sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất về tính liêm chính trong học tập, vì vậy vui lòng không yêu cầu tôi thay đổi (hoặc mong đợi tôi thay đổi) điểm của bạn một cách bất hợp pháp hoặc bẻ cong hoặc phá vỡ các quy tắc đối với một người. Nguyên tác này  áp dụng cho tất cả mọi người.

Cam kết cho học sinh cần hỗ trợ đặc biệt và các quy định khác

Thêm các cam kết cụ thể nếu có 

Để tìm hiểu thêm các dạng đánh giá học sinh, xin tham khảo nội dung cuốn sách Thiết kế và tổ chức dạy học Trực tuyến và Trực tiếp. Bài học nâng cao năng lực số từ giáo dục Mỹ của tác giả TS Nguyễn Thị Kiều Vân

Scroll to Top