Bảng tiêu chí đánh giá một bài thuyết trình/bài tập dạng poster

Họ tên:

Ngày:

Kỹ năng

4

3

2

1

Điểm

Sử dụng thời gian

Học sinh sử dụng thời gian để làm việc một cách năng suất và hiệu quả.

Học sinh sử dụng hầu hết thời gian của mình để làm việc một cách có năng suất và hiệu quả.

Học sinh sử dụng một phần thời gian để làm việc một cách năng suất và hiệu quả.

Học sinh không sử dụng thời gian để làm việc một cách năng suất và hiệu quả. Học sinh thường xuyên không làm việc.

 

Hình ảnh/Đồ họa

Hình ảnh và đồ họa rõ ràng và phù hợp.

Đa số hình ảnh và đồ họa rõ ràng và phù hợp.

Chỉ một số hình ảnh và đồ họa rõ ràng và phù hợp.

Hình ảnh của học sinh không rõ ràng và phù hợp.

 

Các yếu tố được yêu cầu

Các yếu tố được yêu cầu được trình bày rõ ràng, có cấu trúc tốt.

Hầu hết các yếu tố được yêu cầu được trình bày rõ ràng, có cấu trúc tốt.

Chỉ một vài các yếu tố được yêu cầu được trình bày rõ ràng, có cấu trúc tốt. Có thể thiếu một số yếu tố.

Thiếu tất cả các yếu tố được yêu cầu.

 

Hình ảnh rõ ràng và chính xác

Dự án có thiết kế và bố cục hoàn hảo, gọn gàng. Nội dung dễ hiểu.

Dự án có thiết kế và bố cục đẹp, gọn gàng. Nội dung dễ hiểu.

Dự án cần cải thiện về thiết kế, bố cục hoặc trình bày gọn gàng hơn.

Dự án cần cải thiện nhiều về thiết kế, bố cục và trình bày gọn gàng hơn.

 

Nội dung

Chính tả

Ngữ pháp

Chấm câu

Chính tả, ngữ pháp, dấu câu của dự án rất hoàn hảo. Nội dung của dự án là nội dung nguyên bản.

Dự án có 1—2 lỗi chính tả, ngữ pháp hoặc dấu câu với nội dung nguyên bản.

Dự án có 3-5 lỗi chính tả, ngữ pháp hoặc dấu câu với nội dung nguyên bản.

Dự án có nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp hoặc dấu câu. Một số nội dung được sao chép hoặc đạo văn.

 

 

Nhận xét:                                                              

TỔNG ĐIỂM:

 

 

 

20= 100%

19= 95%

18=90%

17=85%

16=80%

15= 75%

14= 70%

13=65%

12=60%

11=55%

Nguồn: https://www.pinterest.com/pin/223068987769199133/

Scroll to Top